ทำความรู้จัก EinScan-Pro

เกร็ดความรู้ ก่อนที่จะเลือกซื้อ เครื่อง Scan 3D

Odoo image and text block

 ทำความเข้าใจกันก่อน 

   เราอาจได้ยินเกียวกับเทคโนโลยีการพิมพ์และการสแกน 3D เพื่อให้เราได้เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องสแกนสามมิติมากขึ้น จึงขออธิบายเกียวกับหลักการทำงานที่ได้จากการทดสอบและอบรบวิธีการใช้งานเบื้องตน..  
  ..."ความคิดเห็นส่วนตัว" จากการที่ได้ทดสอบการใช้งานเครื่อง สแกนสามมิติและความคาดหวังทำให้รู้สึกว่าการ scan สามมิติไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีข้อจำกัดอยู่ ซึ่งหมายความว่า ยังต้องพัฒนาเพิ่มอีก ..เช่นข้อจำกัดเกี่ยวกับ ชิ้นงานที่เป็นแบบสมมาตร ชิ้นงานที่มีสีดำบางส่วน.   ซึ่งชิ้นงานแบบนี้จะทำให้เราแสกนได้ ยากขึ้น
 ...แล้วชิ้นงานแบบไหนถึงเหมาะ กับการนำเครื่องแสกนสามดีมาใช้งาน "เน้นงานพวก ศิลปะ" เพระด้วยหลักการและวิธีการงาน.  ต้องการภาพพื้นที่ ที่ไม่เหมือนกัหรือมีลักษณะที่แตกต่าง ของภาพอย่างเป็นเอกลัษณ์ ในแต่หละทิศทาง 

Odoo image and text block

หลักการทำงาน

  โดยโปรเจคเตอร์ทำการยิ่งแสงไปที่วัดถุถ้าสังเกตุจะเห็นเป็นเส้นๆ แนวขวางแนวนอน ขึ้นอยู่กับ วิธีการทำงานของแต่ละรุ่น และแน่นอน หลักการฉายภาพของโปรเจคเตอร์ต้องมี จุดโฟกัสคือจุดที่ภาพชัดที่สุดและเราต้องหาค่านั้นก่อน เรียกว่า "คาริเบท" นั้นหมายความว่า ถ้าโปรเจคเตอร์ ละเอียดเท่าไหรยิ่งทำงาน คุณภาพงานแสกน ได้ความละเอียดดียิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะเวลาเครื่องทำงาน จะใช้หลักการ วิเคราะรูปภาพเพื่อหาความต่อเนื่อง. ส่วนรายละเอียดของผิวงานนั้นขึ้นอยู่กับความละเอียดของ โปรเจคเตอร์นั้นๆ(จำนวนจุด Pixcel) นั้นเอง.. และอีกส่วนที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือ เครื่องเสปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ Scan ต้องมีการประมาลผลของ GPU ที่ดี กราฟฟิกการด์ดีๆ นั้นเอง เพื่อนความเร็วในการประมาลผล. บางเครื่องใช้ อินฟาเรด เช้ามาช่วยในการเพิ่มจุดในการตรวจสอบ "colud points" 

     เป้นหลัการทำงาน คราวๆ ยังมีรายละเอียดอีกเยอะและ ตัวแปรมากมาย ที่นำมาคำนวน วิเคราะเพื่อให้เกิดภาพสามมิติ ขึ้นมา

Start writing here...

Odoo image and text block

คาริเบท calibrate

     ก่อนที่เราจะทำการ Scan เราจะต้องทำการ คาริเบทเสียก่อนเพื่อหา จุดโฟกัส และเพื่อหาระยะห่างที่เหมาะสม ภาพที่ออกมาจะได้ชัดเจนมากทีสุด และสวนใหญ่จะมีชุดเครื่องมือเพื่อช่วยในการ คาริเบท สังเกตุดีๆ จุดตรงตาง จะมีการวาง ตำแหน่งที่แตกต่างกัน..ด้วยเหตุผลที่ว่า แต่ละภาพต้องการ เอกลักษณ์ เพื่อจะได้ทราบตำแหน่งของ ภาพนั้นเอง.. ว่าภาพนี้หันไมทางทิศใดอยู่ เพราะการ แสกนสมมิติ เป็นการแสกนทุกมิติของ สิ่งของ object  นั้นเอง 

 

Odoo image and text block

โหมดของการแสกน

- Fix Scan คือการในกล่องอยู่กับที่และวัดถุอยู่กับที่ถึงจะกด scan 

- Handheld HD Scan คือ ใช้มือถือเครื่องแสกนแตวัดถุอยู่กับที่

- Handheld Rapid Scan คือการถือแสกนแล้วแบบเร็วไม่เน้น รายละเอียดผิวชิ้นงาน 

Odoo - Sample 1 for three columns

Fix Scan 

    โดยเราจะให้เครื่องแสกนอยู่กัยที่และชุดหมุ่นแสกนจะต้องหยุดเป็นระยะเพื่อแสกน(overlab 30%) และอยู่ระยะ โฟกัสของเครื่อง วิธีสังเกตุความคมชัดของเครื่องหมาย "+" บนวัดถุที่เรา แสกน นั้นเอง

Odoo - Sample 2 for three columns

Handhelp HD Scan 

   โหมดนี้เราจะใช้มือถือเครื่องแสกนแล้วค่อยเก็บรายละเอียดของชิ้งานไปเรื่อยๆ เราต้องสังเกตุหน้าจอด้วย เพราะ บางครั้งการ วิเคราะภาพอาจผิดเพี้ยน กรณีจะพบบ่อยในรูปทรงที่หัวท้ายเหมือนกัน.. แก้โดยการใช้ mask point สติ๊กเกอร์ มาช่วยให้เกิดความแตกต่าง และสังเกตเห็นว่า ต้องใช้พื้นผิวสีดำเพื่อ จะได้ เฉพาะชิ้นงานที่เราต้องการ เนื่องจาก สีดำ เครื่องสแกนไม่ได้ นั้นเอง 

Odoo - Sample 3 for three columns

Handheld Rapid Scan

  โมทนี้จะเน้นการแสกนแบบเร็วไม่เน้นรายละเอียดผิวเน้นรูปทรง  ทำงานคลาย HD scan เดินแกนรอบวัดถุ ไปรอบๆแล้วสังเกตุภาพที่หน้าจอไปด้วย ระบบจะทำการ วิเคราะภาพแบบแล้วเรียบเรียงภาพแบบเรียวทาม(railtime) เลยเพื่อหาความเชื่อมโยงของภาพ เราควรจะแสกนแบบพื้นที่ต่อเนื่องไปเลื่อยๆ เพื่อให้ ะบบสามารถวิเคราะภาพได้อย่างแม่นยำ 

ภาพบรรยาการ การอบรม 

@พระจอมเก้าพระนครเหนือ