แก้หัวพิมพ์ (Hotend) เยิ้ม
ขั้นตอนการประกอบหัวพิมพ์เครืองพิมพ์สามมิติ
Odoo • Image and Text

หัวพิมเยิ้ม

หัวพิมพ์เยิ้มเกิดจากการประกอบที่ผิดวิธี ทำให้เกิดอาการเยิ้มของเส้นออกมาตรงหัวพิมทำให้ ติดชิ้นงานสุดท้ายคือหัวพิมตันไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

 

Odoo • Image and Text

หัวพิมพ์(Hotend)

   หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สามมิติ มีหน้าที่ให้ความร้อนเพื่อให้เส้นไหลตามขนาดของหัวพิมพ์ Nozzel ส่วนใหญ่จะมีขนาด 0.4 มิลลิเมตร์ ขนาดของหัวพิมพ์มีผลต่อความละเอียดเลยความร้อนที่ใช้ 

เครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการ ถอดประกอบหัวพิมพ์ สามารถใช้ประแจบล๊อคหรือปะแจปากตายก็ได้ หัวพิมแบบ V5 J-Hotent ใช้ปะแจเบอร์ 7 แต่ถ้า MK8 ใช้ปะแจเบอร์ 6 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

วิธีการประกอบที่ถูกต้อง

การประกอบหัวพิมพ์ที่ถูกต้องจะต้องไม่ขัน หัวพิมพ์ไปจนสุด จะต้องคลายหัวพิมพ์นิดหน่อย ประมาณหนึ่งถึงสองรอบเพื่อจะได้ขันให้ หัวพิมพ์ ชิดกับท่อนำเส้นที่เป้นท่อเหล็ก แล้วเราสามารถขันย้ำเพื่อให้ ทั้งหัวพิมพ์และท่อนำเส้นสนิทกันมากจนไม่สามารถขยับได้ แนะนำให้เปิดหัวพิมพ์ให้ร้อนแล้วขันย้ำอีกครั้ง