Anycubic Photon Mono X

Anycubic Photon Mono X

Anycubic Photon Mono X
ช่วยเหลือ อัพเดทข่าวสาร ถามตอบ ปัญหา

ไม่ถูกจัดหมวด
View all
ขั้นตอนการติดตั้ง Wifi Function Instrutions Anycubic Mono x
Free preview
Want to know more about Anycubic printers?
Facebook:https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/
Instagram: https://www.instagram.com/anycubicofficial/
Twitter: https://twitter.com/anycubic3dprint
วิธีการเปลี่ยนฟิลม์ anycubic Replace FEP film for Photon Mono X
Free preview
เรามาดูขึ้นตอนในการเปลี่ยนฟิลม์ ของเครื่อง Anucbic Mono X ที่หละขึ้นตอนแล้วลงมือทำตามได้เลย
สอนตั้งแต่การ ถอดและใส่อย่างถุกวิธี ด้วยการใช้ฝาน้ำอัดลมเพื่อ ช่วยลดการตึงเกินไปหลังจากการประกอบ
กลับ ป้องการการแตกหรือฉีกขาดด้วย เนื่องจากฟิลม์จะไม่ตึงจนเกินไป
แกะกลอ่ง Unboxing Anycubic Photon Mono X- larger&faster resin 3D printer
Free preview
Anycubic Photon Mono X achieve prints speeds of 60 mm/h at 0.05 mm with a large build volume (192 x 120 x 245 mm) and features an 8.9-inch 4K (monochrome) LCD with 3840 x 2400 pixels.

CHECK FURTHER FEATURES:
https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/photon-mono-x-resin-printer
#AnycubicPhotonMonoX#larger3dprinter#faster3dprinter#highresolution3dprinter