Last Update 17/12/2020
Completion Time 2 นาที
สมาชิก 1
Odoo • Image and Text

4Max Metal 3D Printer 

เป็นเครื่องพิมพ์สามมิติที่ใช้ในสำนักงาน ด้วยคุณสมบัติพิเศษ สามารถพิมพ์ด้วย เส้นวสดุแบบ 316L  ซึ้งเป็นเส้นพิมพ์มีผสมเหล็กแล้วนำมาเข้าสู้กระบวนการ ทำให้ชิ้นงานออกมาเป็นเหล็กได้เลย