สินค้าตามหมวดหมู่

เครื่องพิมพ์สามมิติ

เครื่องพพิมพ์สามมิติเรามีทั้งแบบเส้น (FDM) และแบบเรซิน (Resin) มีให้เลือกมากมายหลายขนาดและหลายแบรน 

วัสดุพิมพ์สามมิติ

Probably the only CRM with a full mobile experience. Never wondered how it works? That's because it just works

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

We have a support team that will do everything to answer you as quickly as the voice assistants.

เรซิน 3D-Printer ยอดนิยม

Anycubic Photon Mono M5s Pro 

 10.1 นิ้ว ขนาดการพิมพ์ 200x218x123mm(HWD) 14K 

Anycubic Photon Mono x6Ks

9.1 นิ้ว ขนาดการพิมพ์ 200x195.84x122.4mm(HWD) 6K  

Anycubic Photon Mono X2

9.1 นิ้ว ขนาดการพิมพ์ 200x196x122mm(HWD) 4K   

3D-Print แบบเส้น (FDM)

Powerful API

Thanks to our API, Developers report building their solutions 4x faster. Discover why and how.

Mobile Experience

Probably the only CRM with a full mobile experience. Never wondered how it works? That's because it just works

Support Team

We have a support team that will do everything to answer you as quickly as the voice assistants.