นาย มนตรี สร้อยมุกดา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:3320900834708 เวอร์ชัน Odoo 11.0-20171030

Information about the นาย มนตรี สร้อยมุกดา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:3320900834708 instance of Odoo, the Open Source ERP.

แอพพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sales Management
Quotations, Sales Orders, Invoicing
Point of Sale
Touchscreen Interface for Shops
Discuss
Discussions, Mailing Lists, News
Invoicing Management
Send Invoices and Track Payments
Website Builder
Build Your Enterprise Website
eCommerce
Sell Your Products Online
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Blogs
News, Blogs, Announces, Discussions
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents